Contabilitate financiara si de gestiune

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

birou contabilitateIn cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Contabilitate financiara se realizeaza la sediul nostru. Utilizam programe licentiate, permanent actualizate la legislatie.

Contabilitate de gestiune

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Evidenta analitica si sintetica la clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registru Inventar,Registrul Cartea Mare,jurnale TVA;
 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare;

Contabilitate financiara

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare , trimestriale, semestriale si anuale privind impoxitele si taxele prevazute de lege;
 • Calculul impozitului pe profit, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividente, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividente;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice ;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre oragnele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • Obtinerea de certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara;
 • Elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune, in baza si cu respectarea normelor legale;
 • Consultanta privind inventarierea patrimoniului;
Etichete: ,
Categorie: Servicii