Articole etichetate cu ‘ Contabilitate ’


Elementele prezentate în situatiile financiare anuale se evalueaza în conformitate cu principiile contabile generale descries mai jos, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau platit) si sunt înregistrate în contabilitate si raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente.

• Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi tranzactie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directa între cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul contabilitatii de angajamente se aplica inclusiv la recunoasterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia.

Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate si prezentate în bilant si contul de profit si pierdere… mai departe

Evaluare

May 20, 2010 | Scris de adc | Comments Off

Evaluarea reprezinta in esenta procesul de estimare a valorii.
Evaluarea
este un proces complex de determinare a unui tip de valoare, a unui tip de proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare.
Evaluarea
este o determinare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa. Procesul de evaluare impune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.

Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).

In activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de Evaluare sunt General Acceptate.
Ghidandu-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pietii prin evaluari credibile, care sa conduca la satisfacerea cerintelor cumparatorilor si vanzatorilor.

Visul Imaginatiei

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

Mantex

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

Arhibuild

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

Refacere contabilitate

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

Exista unele cazuri nefericite in care este posibil sa fiti nemultumiti de modul in care vi s-au oferit ervicii contabile de catre alti prestatori, sau pur si simplu nu v-ati ocupat cu destul interes de organizarea documentelor. In aceste situatii este nevoie de minti agere, timp, rabdare, competenta si profesionalism, calitati pe care echipa AccountingDC vi le poate oferi.

Activitatea de refacere a contabilitatii presupune munca elaborata si cuprinde urmatoarele:

 • Reantocmirea si depunerea raportarilor privind onligatiile salariale;
 • Reantocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind TVA;
 • Reantocmirea si depunereadeclaratiei rectificative la administratiiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
 • Reantocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit;
 • Refacerea jurnalelor de tva;
 • Refacerea balantei de verificare;

Contabilitate financiara si de gestiune

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

birou contabilitateIn cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Contabilitate financiara se realizeaza la sediul nostru. Utilizam programe licentiate, permanent actualizate la legislatie.

Contabilitate de gestiune

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Evidenta analitica si sintetica la clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registru Inventar,Registrul Cartea Mare,jurnale TVA;
 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare;

Citeste mai mult…

Expertiza contabila

May 12, 2010 | Scris de adc | Comments Off

Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil. Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati.Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pt a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti.Pe langa functia de control, expertiza contabila are o functie de cercetare stiintifica, adica expertiza contabila pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.

Ca orice activitate specializata expertiza contabila este particularizata de o serie de trasaturi si cuprinde:

 • Expertiza contabila amiabila;
 • Activitate de cenzorat;
 • Raportare semestriala;
 • Situatie financiara anuala;
 • Verificarea si certificarea bilansului;