Articole etichetate cu ‘ aplicare ’


codul fiscalIn urma adoptarii Ordonantei de Urgenta nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale sunt aduse o serie de modificari si completari titlului VII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Incepand cu data de 1 iulie 2010, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cota standard de TVA a fost majorata de la 19% la 24%.

Prin proiectul de hotarare se urmareste corelarea actualelor norme metodologice date in aplicarea Titlului VI si VII din Codul fiscal cu noile prevederi ale Codului fiscal, astfel cum au fost promovate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.54/2010 privind unele masuri de combatere a evaziunii fiscale si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

In domeniul TVA cele mai importante modificari vizeaza clarificarea unor prevederi din Codul fiscal privind:

 • cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare in cazul in care intervin anumite evenimente precum anularea operatiunii, refuzuri, retururi, acordarea de reduceri de pret s.a.;
 • efectuarea de regularizari privind facturile emise de catre furnizori/prestatori pentru avansurile partiale sau integrale incasate;
 • inlocuirea referirilor la cota de TVA de 19%, unde este cazul, cu referiri la cota de TVA de 24%.

Referitor la accize, prin proiect, se propune in principal:

 • introducerea precizarilor aferente aplicarii noilor prevederi cu privire la posibilitatea depozitarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize, in alte locuri decat cele autorizate ca antrepozite fiscale de productie;
 • precizarea locurilor unde pot avea loc operatiunile de aditivare sau amestecuri cu biomasa a produselor energetice;
 • introducerea precizarilor cu privire la calculul garantiilor in cazul antrepozitelor fiscale de productie si a expeditorilor inregistrati;
 • introducerea precizarilor cu privire la documentele necesare reautorizarii antrepozitarilor autorizati;
 • introducerea precizarilor necesare aplicarii dispozitiilor tranzitorii, in cazul antrepozitelor fiscale de depozitare a caror autorizatie isi inceteaza valabilitatea la 1 septembrie 2010;
 • revizuirea precizarilor cu privire la acordarea exceptarii de la plata accizelor in cazul produselor energetice care sunt utilizate intr-un alt scop decat drept combustibil sau carburant ori in domenii de utilizare specifice;
 • introducerea unor precizari cu privire la situatiile de restituire a accizelor in cazul produselor accizabile livrate la export, ca urmare desfiintarii antrepozitelor fiscale de depozitare;
 • precizarea documentelor necesare a fi prezentate Comisiei de autorizare pentru incadrarea altor produse in grupa produselor energetice, in functie de destinatia produselor respective;
 • explicitarea cazurilor de revocare a autorizatiilor in cazul expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati;
 • clarificarea regimului documentelor fiscale aferente produselor accizabile eliberate pentru consum.
 • revizuirea documentatiilor necesare autorizarii operatorilor economici in calitate de destinatari inregistrati, expeditori inregistrati, importatori autorizati sau utilizatori finali de produse accizabile;